Poslovanje u doba korone, kao što znate nije isto kao pre pandemije. Sa pandemiom korona virusa desile su se i mnoge promene u funkcionisanju društva na globalnom nivou. Ove promene, poput ograničenja u putovanju, ograničenja u okupljanju, higijenske mere,  pravila ponašanja, nova zakonska ograničenja itd. u mnogome su uticale na funkcionisanje preduzeća i način poslovanja za vreme pandemije.

Dobar deo privrede, koji nije mogao ili nije uspeo da se prilagodi novonastaloj situaciji pretrpeo je veliki udarac. U isto to vreme drugi deo privrede, koji se oslanja na online poslovanje u doba korone je doživeo ekspanziju. Najveći udarac su doživeli sektori koji zavise od fizičke prisutnosti ljudi kao npr. ugostiteljstvo, turizam, kultura, prosveta… Za razliku od njih, IT industrija i online trgovina su doživeli ekspanziju. Mnoge firme su se preorjentisale na rad od kuće i na online poslovanje, kako bi opstale na tržištu koje funksioniše pod novim okolnostima, tzv. „Novoj normalnosti“. Mnoge firme su se odlučile za rad od kuće kako bi nastavile sa poslovanjem i izbegle otkaze i prinudne odmore zaposlenih.