START PAKET

Start paket

Start paket ili osnovni paket vam nudi osnovne funkcionalnosti aplikacije: kucanje ulaznih faktura, predracuna i otpremnica, bez mogućnosti pregleda potraživanja prema kupcima i stanja artikala. Sve unte fakture će biti skladištene i arhivirane, a imaćete mogućnost pretrage po raznim filterima.

U osnovnom (START) paketu imate mogućnost kucanja samo izlaznih faktura, tj. samo faktura izdatih kupcima/korisnicima dobara ili usluga, bez mogućnosti unosa ulaznih faktura, tj. faktura izdatih od strane dobavljača/pružaoca dobara ili usluga. Sve fakture unete će biti sačuvane a imate mogućnost slanja faktura mejlom u PDF formatu.

* U osnovnom (START) paketu nemate mogućnost pregleda potraživanja po kupcima

U osnovnom (START) paketu imate mogućnost kucanja izlaznih predračuna, arhiviranje i slanje mejlom u PDF format.

Kao i u svim drugim paketim, u START paketu imate mogućnost kucanja otpremnica, skladištenje i slanje mejlom u PDF formatu.

Prijavite se za željeni paket

    Procedura je sledeća: nakon slanja upita za registraciju paketa mi ćemo vas kontaktirati kako bismo dobili sve neophodne podatke za kreiranje naloga na aplikaciji. Nakon kreiranja naloga na aplikaciji dobićete pristupne podatke i vaš nalog će biti aktivan.